Dodatki enova365

  • Szyfrowanie dokumentów (paski wypłat, PIT11, IMIR)
  • Synchronizacja kartotek pracowników, kontrahentów
  • Import dokumentów z systemu Kamsoft
  • Import godzin – Centra Kosztów
  • Panel produkcyjny
  • Integracja, WebService
  • Uwierzytelnianie dwuetapowe (SMS, e-mail)