Moduły systemu enova365

CRM

Kreowanie, zarządzanie i utrzymywanie relacji z klientami - do tego może być wykorzystywany!

(ang. Customer Relations Management – zarządzanie relacjami z klientami) wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Może być użytkowany w każdej firmie. Jego wszechstronna funkcjonalność aplikacji znacznie przewyższa inne tego typu moduły. CRM enova365 pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Dzięki niej przedsiębiorstwo jest w stanie definiować własne rodzaje aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.

Handel

Obsługa procesów biznesowych w firmach o różnych profilach nigdy nie byłą tak kompletna

Dzięki modułowi Handel enova365 możesz zapewnić kompleksową obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.Tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach to jego podstawowe możliwości. Dodatkową funkcją jest zintegrowanie z Ewidencją Środków Pieniężnych, które uzupełnia funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są również podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.

Kadry i płace

Zarządzanie pracownikami nigdy nie było takie proste.

Spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Microsoft Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji) oraz jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365. To w 100% polski produkt. Moduł ten może być wykorzystany w pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, które na zagranicznych systemach. Bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji jest jego ogromną zaletą.

Księgowość

Ewidencja dokumentów i sporządzanie deklaracje oraz sprawozdanie bieżące i okresowe - to jego najważniejsze funkcje.

Zapewnia sprawną i kompleksową kontrolę działalności przedsiębiorstwa oraz możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy. Sprawia, że codzienna praca, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego stają się dziecinnie proste. Dodatkowo oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych (enova365 Księga Handlowa). Daje możliwość prowadzenia ewidencji majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości (enova365 Księga Inwentarzowa) oraz księgowości w uproszczonej formie (enova365 Księga Podatkowa). enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Business Inteligence

Przekształca dane w wiedzę oraz dodatkowo zapewnia optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Jest to pierwsze na rynku narzędzie BI stworzone z myślą o użytkowniku. Bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz daje możliwość dostępu do wiedzy. Jest kompatybilny z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi, co sprawia, że moduł znajduje uznanie także wśród managerów czy analityków. Business Intelligence w enova365 dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych - umożliwia odkrywanie wiedzy o firmie, a dzięki zastosowanej architekturze umożliwia podłączenie dowolnego, dostępnego na rynku i preferowanego przez konkretnego analityka narzędzia. wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania są głównym elementem Business Intelligence w enova365.

Workflow

Dzięki modułowi Workflow grupa ludzi pracująca w różnych departamentach przedsiębiorstwa jest w stanie koordynować złożone działania realizowane w systemie enova365.

Jest częścią zintegrowanego oprogramowania enova365 ERP/CRM. Skuteczne organizowanie i automatyzowanie pracy wielu osób w ramach procesów firmy w obrębie systemu enova365 hest możliwe dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika. Organizuje zadania przyporządkowane do użytkowników poprzez przypisanie ich w  procesy niezależnie od obszaru firmy. Dzięki temu usprawnia przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych w poszczególnych modułach enova365, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, zawsze według odpowiednich procedur zarządczych.

Projekty i usługi

Moduł Projekty to jeden z elementów systemu ERP, który odpowiada za zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Możliwość gromadzenia w jednym miejscu wszystkich niezbędnych danych i dokumentów ułatwi Ci skuteczną realizację projektów. Program do zarządzania projektami enova365 pomoże również stworzyć raporty, na podstawie których możesz nadzorować i rozliczać postępy.

Produkcja

Produkcja dedykowana na zamówienie ERP enova365 Produkcja jest częścią zintegrowanego systemu enova365. Oznacza to, że jest on ściśle powiązany z modułem handlowo-magazynowym.

  • Efektywne zarządzanie procesem produkcji na każdym etapie.
  • Optymalizacja produkcji – automatyzacja i ścisła kontrola elementów produkcji.
  • Eliminacja błędów związanych z czynnikiem ludzkim.
  • Szybka kalkulacja kosztów wytworzenia.
  • Możliwość generowania dokumentów rozchodu surowców dla całego zlecenia, składającego się nawet z wielu produktów lub operacji.
  • Elastyczna struktura, która umożliwia przypisanie wzorcowych operacji – elementów technologii produkcji.


Pulpity pracownicze

Dzięki funkcjonalności pulpitów pracowniczych możesz udostępnić funkcje programu enova365 swoim pracownikom. Dzięki temu będą mogli samodzielnie składać wnioski elektroniczne w kilka minut z dowolnej lokalizacji. Co to dla Ciebie oznacza?

  • Oszczędzaj czas kadr, kierowników i pracowników dzięki automatyzacji rutynowych zadań.
  • System automatycznie wylicza zastępstwa na podstawie informacji o złożonych w firmie wnioskach urlopowych.
  • Dzięki wykorzystaniu modułu Workflow program kadrowy enova365 posiada funkcję automatycznego przesyłania dokumentów do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.